2015 Genel Kurul Tutanakları

SS ORKİDE SAHİL SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN  27 /03/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SS ORKİDE SAHİL SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 2015yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/03/2016 tarihinde, saat 10:00 da Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstek Göztepe Sosyal Tesisleri (Teras Kat) Bağdat Caddesi No:238 Göztepe İstanbul adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık  Temsilcisi Aysun Arasoğlu ve Eda Teker gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelmede;

a-        Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunnun ; ortaklara gündemi içerdiği yönetim kurulnca beyan edilen çağrı mektuplarının 464 ortaktan (7’si çift üye olmak üzere) 292’sine 24.02.2016 tarihinde Kadıköy PTT Müdürlüğünden (7 adet yurtdışı olmak üzere) taahhütlü olarak gönderildiği, 158 ortağa 24.02.2016 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edilmiş olduğu;

b-        Yönetim Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunu 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 464 ortaktan 76 ortağın asaleten 52 ortağın temsili katılımı ile toplam üyenin toplantıda hazır bulunduğu , toplantının açılması için hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülmüş ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

  1. Genel Kurul hazirun cetvelindeki imzaların alınmasının devamı sebebiyle saat 11:00 da açıldı. Genel Kurul divan heyeti seçimine geçildi. Genel kurul tarafından divan başkanlığına aday olduklarını belirten Nejat Söylev Divan Başkanlığına, Adem Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna, İbrahim Meydanlı’nın ise Tutanak Yazmanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Divan Heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

 

  1. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları Veli Yılgın tarafından okundu. Denetim kurulu raporu Murat Çakar tarafından okundu. Raporlar müzakereye açıldı. Divan başkanlığı tarafından 5 dakika süre ile konuşma yapılmasına müsaade edildi. Divan başkanlığı tarafından da yönetim kurulu başkanına cevap için 10 dk süre verilmiştir. Metin Bıçak söz alarak 608.000 liralık bütçeye ragmen 35.000 liralık zarar grünüyor. Bu bilançoya göre aidatları yükseltecekleri anlamı taşıyor. Denetim kurulu raporunu çok tatminkar bubldum dedi. Zeynep Tunca söz alarak, Metin Bey’in söylediklerine katıldığını , plajlarda çöplerin rahatsız edici olduğu dile getirildi. Marketin yanındaki çöplerden kimse sorumlu değil ben bu konudan rahatsızım. Plaja girmek için tek iskele olduğunu ve kum torbalarının kullanışsız olduğunu daha kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Hatıra Temuçin söz aldı ve Yönetim Kuruluna hizmetletlerinden dolayı teşekkür etti ve denetçinin tenkitlerine katıldıığını beyan etti. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin sahil kanunu gereğince kamuya açık olduğunu bu yolların kapatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yüksel Kaya söz aldı. Çöp kutularının yanına dönüşüm kutularının konulmasını ve site giriş yolunun ıslah edilmesini talep ettiğini belirtti. Nilgün Tanrıöver söz aldı. Temizlik ile ilgili çok titiz olduğunu her gün itina ile temizlik yaptığını belirtti. Muzaffer Yalçın söz alarak kafe ile ilgili görüşlerini belirtti. Divan Başkanı yönetime cevap süresi verdi. Veli Yılgın söz aldı. 1 yılda yapılabilecek işlerin çok üstünde işler yaptıklarını belirtti. Kafenin ön kısmının güzel olduğunu belirtti. Arıtma ile ilgili olarak iyileştirme yaptıklarını belirtti. Tüm kuyuların bakımına zamanımızın yüzde ellisini veriyoruz. Nezihi Sayın söz alarak sitenin daha çağdaş yönetilmesi gerektiğini belirtti. Bütçe konusunda yönetimin haklı olduğu yönler olduğunu belirtti. Divan Başkanı okunan raporların kabulünü oya sundu. Bu sırada toplantı mahaline 4 ortağın asaleten,1 ortağın vekaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece hazirunun tetkikinde 133 ortağın toplantıda olduğu görüldü. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço 2 red oyuna karşılık 121 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Raporu 1 red oyuna karşılık 123 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildiler.

 

  1. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2015 yılı faaliyet dönemi ile ilgili yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2 red oyuna karşın 127 Kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetimm kurulunun ibrasına geçildi. Denetimm Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

 

  1. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için müzakere açıldı. Yönetim Kurulu imza yetkililerine  aylık net 500,00-TL diğer yönetim kurulu üyeleri için ve denetim kurulu üyeleri için aylık net 250,00-TL aylık huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

  1. Gündemin beşinci maddesi uyarınca yatırımların görüşülmesine geçildi. Kamil Öztoprak söz aldı. Bu sene sahil yenileme ile ilgili sahil güneşlenme terası istinat duvarı betondan yapılacak olup 9.000-TL masraf yapılması öngörülmektedir. 4 kişilik güvenliğin maliyetimiz olacak. Sahilden sorumlu bir kişi getirmeyi planlıyoruz. Kuyulara ve spor sahsının olduğu yere kamera konulması düşünülüyor. Yeni kuyu açılması planlanmaktadır. Yeni jeneratör alınması düşünülmektedir.

 

  1. Gündemin altıncı maddesine geçildi. 2016 yılı tahmini bütçesi okundu. Yatırımların görüşülmesi hususunda genel kurula bilgi verildi. Üyelik aidatı olarak aylık 120 lira teklif edildi. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi ile birlikte tahmini bütçe üzerinde müzakere açıldı. Söz alan ortaklar 120 liranın makul olduğunu belirttiler. Tahmini bütçenin oylamasına geçildi. Tahmini bütçe oybirliği ile kabul edildi. Buna göre üyelik aidatının 120 –TL olması hususu 2 red oyuna karşılık 129 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim ilk 6 ay 140-TL ikinci 6 ay 100-TL alınmasını önerdi. Öneri divan başkanı oya sundu. 30 kabul 79 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. Yönetim ilk ay 230 –TL, 11 ay 110-TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif oylamaya sunuldu. Bu teklif 60 kabul oyu 40 red oyu aldı.Yönetim Kurulu üyelerine fasıllar arası aktarma yetkisi verildi.

 

  1. Gündemeni yedinci maddesine geçildi. Kooperatife yeni üye olan kişilerden kooperatif üyeliğine alınmaları için bir bedel alınmasın hususu önerildi. Yapılan öneri oylamaya sunuldu. Kooperatife üye olan yeni üyelerden 1.500-TL üyelik bedeli alınması önerildi ve oylamaya sunuldu. Öneri 6 red oyuna karşılık 120 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

 

  1. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Dilek ve temmennilere geçildi. Ortaklar söz alarak yaz aylarında bir sağlık ocağının hizmet vermesini ayrıca kafeteryanın yükünü hafifletmek için bakkalın yanındaki bahçenin değerledirilmesini önerdiler.Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından divan başkanı tarafından alınan lararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz olmmadığı görüldüğünden toplantıya saat 14:30de son verildi. İşbu genel kruul tutanağı toplantı salonunda genel kurula okundu. 4 (dört) nnüsha halinde düzenlenerek imza altına alındı.

                     

BAKANLIK TEMSİLCİSİ                    TOPLANTI BAŞKANI         TUTANAK YAZMANI       OY TOPLAMA MEMURU 

 

AYSUN ARASOĞLU                 NEJAT SÖYLEV               İBRAHİM MEYDANLI       ADEM YILMAZ

EDA TEKER